1/8 prev|next
portértní fotografie současných vědců pro časopis Acta Filozofické fakulty ZČU v Plzni
2009-2012